•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Projekty v obci - publicita

Obnova obecného rozhlasu

 21.10.2021

OBNOVA   OBECNÉHO ROZHLASU

 Tento projekt je realizovaný s finOančnou podporou Košického samosprávneho kraja.
  Realizácia projektu „Obnova obecného rozhlasu“ bola finančne podporená poskytovateľom Košickým samosprávnym krajom https://web.vucke.sk/sk/ v sume 3 000,00 EUR. Predmetný projekt bol dofinancovaný z rozpočtu obce. Cieľom projektu je nahradiť starý obecný rozhlas v havarijnom stave novým obecným rozhlasom, ktorého umiestnenie bude na podperných betónových stĺpoch v obci v celkovej dĺžke 3,2km s osadením nových hlásičov a novej ústredne. V dôsledku obnovy rozhlasu sa zároveň zabezpečí dôkladná, zrozumiteľná cielená a hlavne včasná informovanosť zo strany obce smerom k seniorom, ale aj k ostatným cieľovým skupinám obyvateľstva v obci Horovce.  Zároveň sa  zvýši kvalita života seniorov v našej obci, ktorí nemajú prístup k moderným informačným technológiam, či sociálnym sieťam. Realizáciou tohto projektu sa dosiahne to, že títo seniori, ale aj ostatní obyvatelia budú informovaní zo strany obce včas, trefne, cielene a zrozumiteľne. V neposlednom rade bude môcť obec vďaka tomuto projektu odstrániť staré podperné stĺpy so starým rozhlasovým vedením, ktoré je v ohrozujúcom  havarijnom stave.

  

    

  Dokumenty na stiahnutie

  Natur-pack

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
  Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Facebook