•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Štúdia revitalizácie verejného priestranstva v centre našej obce

 15.05.2018

Takto bude vyzerať centrum obce Horovce.

Štúdia revitalizácie verejného priestranstva v centre našej obce.

V rámci projektov do ktorých sa obec zapája, bola vytvorená štúdia centra nachádzajúceho sa v našej obci. Táto štúdia bola vytvorená Architektonickou agentúrou, ktorej autorom je Ing. Arch. Ján Jakubčík. Vytvorená štúdia dokumentuje priestorovo-funkčné využitie nezastavanej plochy verejného priestranstva v centrálnej časti obce Horovce. V zmysle platnej územno-plánovacej dokumentácie obce je riešené územie začlenené k funkčnej ploche občianskej vybavenosti. Revitalizačné zásahy sú zamerané na využitie pre oddychové, športovo-relaxačné a kultúrno-spoločenské aktivity, úpravu vodných plôch a parkovú úpravu verejnej zelene s prvkami drobnej architektúry.Táto štúdia je súčasťou tohto príspevku, bližšie sa na ňu môžu občania pozrieť na obecnom úrade a v krátkej budúcnosti aj na strategických miestach v obci.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook