•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Informácie o realizáciách projektov- stavieb z úspešných účelovo viazaných dotácií v obci Horovce

 13.07.2018

Už od roku 2015 sa obec Horovce  aktívne zapája a uchádza o nenávratné finančné dotácie- účelovo viazané z európskych a štátnych fondov. Po zdĺhavých schvaľovacích a kontrolných procesoch jednotlivých žiadostí bola obec Horovce v minulosti ale aj v súčasnosti vo väčšine úspešným uchádzačom.

Týmto spôsobom v súvislosti so schválenými účelovo viazanými dotáciami pre obec Horovce chceme informovať všetkých občanov o konkrétnych realizáciách projektov- stavieb, ktorých ukončenie je predpokladané a plánované v roku 2018. Túto sumárnu informáciu predkladáme všetkým občanom kvôli všeobecnej informovanosti a v neposlednom rade aj kvôli možným obmedzeniam pri jednotlivých výstavbách – realizáciách projektov, ktorých zoznam uvádzame nižšie. O časových a iných konkrétnejších detailoch jednotlivých projektov, bude obec Horovce týmto spôsobom aj naďalej informovať všetkých občanov. Je dôležité ešte raz zdôrazniť, že výzvy do ktorých sa obec takto zapojila a zapája, ktorých je kladným výsledkom schválená účelová dotácia pre obec Horovce boli zamerané na konkrétne aktivity, ktoré nemožno zamieňať za iné možno v niektorých prípadoch potrebnejšie aktivity pre danú obec. Obec Horovce však v súčasnosti ale aj v budúcnosti preveruje a bude hľadať možnosti získať finančné dotácie aj na iné potrebné účely.

Najbližšie realizácie z úspešných účelovo viazaných dotácií :

·         Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice v obci Horovce

·         Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Horovce

·         Zberný dvor a stojisko v obci Horovce

·         Modernizácia verejného osvetlenia obce Horovce – Hlavná komunikácia

·         Rekonštrukcia mosta a výstavba záchytného parkoviska pri kultúrnom dome

·         Revitalizácia verejného priestranstva pri kultúrnom dome v obci Horovce

·         Kompostéry pre obec Horovce

·         Výstavba detského ihriska pohybových aktivít v centrálnej časti obce Horovce

Horovce - Horovčanom
17 / 07 / 2019

Horovce - Horovčanom

Tradičná letná akcia Horovce - Horovčanom 27.07.2019 v centrálnej časti pri Kúltúrnom dome v Horovciach. /ochrana osobných údajov: www.obechorovce.sk/


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook