•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Nariadenie

 02.08.2018

!!! OZNAM - V súvislosti s epidemickým výskytom prenosného ochorenia osýpok v okrese Michalovce. !!! 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva prostredníctvom tohto oznamu obce Horovce, oznamuje následovné : 
Aj napriek tomu, že v obci Horovce sa doposiaľ neeviduje výskyt osýpok, REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA v Michalovciach na základe verejnej vyhlášky - rozhodnutia nariaďuje opatrenia v ktorých sú všetky fyzické osoby OD DOVŔŠENÉHO ŠIESTEHO MESIACA VEKU DO 50. ROKA ŽIVOTA s pobytom v obciach uvádzaných v samotnom rozhodnutí ( viď priložený obr.) teda aj v obci Horovce :
1.) Bezodkladne po doručení tohto rozhodnutia podrobiť sa lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára, ktorý bude spočívať v zisťovaní subjektívnych ťažkostí a klinických príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením na osýpky.
2.) Podľa pokynov ošetrujúceho lekára podrobiť sa mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam jednou dávkou vakcíny.
Termín : bezodkladne.
Očkovanie proti osýpkam má byť vykonané ošetrujúcim lekárom na základe tohto rozhodnutia RUVZ bezplatne.
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook