•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Oznámenie - ELEKTRO - KLEMO

 14.09.2017

    Na základe rámcovej zmluvy č. 1779/1200/2016 uzavretej medzi spol. ELEKTRO-KLEMO, s.r.o.
a VSD a.s. Košice sa v obci Horovce, bude v termíne od 14.09.2017 vykonávať Odborná prehliadka a odborná skúška (ďalej len OPOS alebo revízia ) elektrického zariadenia distribučnej siete NN, vonkajšie elektrické rozvody NN a domové elektrické prípojky NN odberateľov. Tieto revízie elektro sa prevádzajú na základe objednávky VSD a.s. Košice. Nakoľko odberné miesta sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch odberateľov v súlade s vyhláškou Z. z. 251/2012 - § 36 ods. 2a, a § 39 ods. 12e, § 40 ods. 9 - odberateľ je povinný umožniť prevádzkovateľovi alebo poverenej osobe nevyhnutný prístup k meradlu – rozvádzaču s elektromerom a k poistkovej skrinke HDS.
Zároveň chceme upozorniť, že tieto práce sú pre občanov a odberateľov bezplatné !
Počas výkonu prevádzania OPOS – revízií elektro nebude dodávka elektrickej energie obmedzená a ani vypnutá.
Zároveň Vás prosíme formou obecného rozhlasu oboznámiť občanov obce o prevádzaní prác – OPOS revízií elektro vonkajších rozvodov a domové elektro prípojky, a aj s upovedomením o skutočnosti, že tieto revízie sú bezplatné a občania nesmú poskytovať žiadne finančné prostriedky pracovníkom, ktorý prevádzajú práce OPOS, ani žiadnym iným osobám. Zároveň prosíme aby majitelia psov zabezpečili ich uzatvorenie.
(začiatok a ukončenie prác - termín záleží od počasia)
Nakoľko nie je každý občan cez pracovné dni doma, v prípade potreby pristupujeme k prevádzaniu predmetných revízií aj v popoludňajších hodinách, prípadne cez sobotu a nedeľu.
V prípade nepriaznivého počasia (dážď a pod.) sa revízie prevádzať nebudú.
Horovce - Horovčanom
17 / 07 / 2019

Horovce - Horovčanom

Tradičná letná akcia Horovce - Horovčanom 27.07.2019 v centrálnej časti pri Kúltúrnom dome v Horovciach. /ochrana osobných údajov: www.obechorovce.sk/


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook