Kontakt:

OBECNÝ ÚRAD HOROVCE
Horovce 25
072 02 Tušická Nová Ves

 

Tel: 056/649 57 31

Email: ou.horovce@stonline.sk

 

IČO: 00325198
č.ú:  Sk 03 0200 0000 0000 2622 3552    VÚB, a.s.


Anketa:

Aký zdroj pitnej vody by ste uprednostnili?
Vlastná studňa (26.9%)
Obecný vodovod (58.1%)

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Aktuality

Súťažné kategórie : ženy, muži registrovaný, muži neregistrovaný, štvorhra

(106.5)
(kb)

   

 

   Riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou v Tušickej Novej Vsi ako aj Riaditeľstvo ZŠ v Horovciach oznamuje svojim žiakom, že nový školský rok 2016/2016  začína v pondelok  5. septembra o 8.45 hod  !!!

Realizácia oddychovej zóny - Parku osloboditeľov
Realizácia oddychovej zóny - Parku osloboditeľov

          

  UPOZORNENIE   !!!                                                                                     

 

      Upozorňujeme občanov na zvýšenú opatrnosť pri užívaní chodníka na hlavnej ceste nakoľko v priebehu  dvoch dní sa vyskytlli 3 úrazy.   Dôrazne upozorňujeme, aby občania po tomto  chodníku neprechádzali na bicykloch, kolobežkách ani neprevážali väšie náklady.

       Podľa možnosti nech občania využívajú k autobusovej zástavke chodník cez obecný úrad a cestu na malom pastovníku, pretože chodník na hlavnej ceste sa veľmi láme.

                                                       PRECHOD CHODNÍKOM NA VLASTNÚ  ZODPOVEDNOSŤ !!!

                                                                                                                             

 

                                                                                                                             

 

Výzva na pokosenie !!!

 

         Vážení občania, vlastníci pozemkov v katastri našej obce,

            Obec Horovce, v zastúpení starostu obce, si Vás týmto dovoľuje vyzvať na pokosenie pozemkov a trávnatých plôch vo Vašom vlastníctve, spoluvlastníctve, resp. v užívaní.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa § 3 ods. l písmeno b)  vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

            V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny - každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

            Aby sa zabránilo nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, invazívnych rastlín a náletových drevín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

           Za nesplnenie zákonných povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta za priestupok až do výšky 331,94 €.

Za nesplnenie zákonných povinností môže byť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložená pokuta od výšky 165,94 € do  33 193,90 € za jeden ha pozemku.

            Za pochopenie ďakujeme a veríme, že v čo najkratšom čase nedostatky z Vašej strany odstránite.

           

                                                                                                                   Erik    Timko, starosta obce

 

 

 

 

    Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

rastúcich  na parcelách č. 818, 820,821, 840 , 841, 842   v k. území Horovce zaevidová pod č. 214/2016 zo dňa 29.6.2017.

 

 

(96.34)
(kb)

(9776.34)
(kb)
< 1 >

Dňa 27.12.2014 sa už po 8. krát stretli nadšenci stolného tenisu. 8. ročník Vianočný stolnotenisový turnaj sa konal v Kultúrnom dome v obci Horovce.

(24.24)
(kb)
(26.67)
(kb)
(24.24)
(kb)
(63.5)
(kb)

   O z n a m  ! ! !

 

Pri dome smútku vzadu na studni je  osadená ručná pumpa na vodu, ktorá  je k dispozícií všetkým občanom.   Môžu  ju využívať hlavne teraz pri prácach na cintoríne.

 

     

jelenko2                        OBEC HOROVCE

 Obecný úrad Horovce, Horovce 25, 072 02 Tušická Nová Ves

         Tel: 056/649 57 31, Email: ou.horovce@stonline.sk

 

          Výzva!!!

 

 

                   Vyzývame každého kto môže nech pomôže, hlasuje a zberá bločky k projektu


 

                       "  DOMESTOS  PRE  ŠKOLY "                                     

postup registrácie a hlasovania je následovný:

 

 KROK  ZA KROKOM  - DOMESTOS PRE ŠKOLY

1.       REGISTRÁCIA:

http://www.domestospreskoly.sk/

=  PRE RODIČOV

 = ZAREGISTROVAŤ SA

=  VYPLNIŤ ÚDAJE  /e-mailová adresa,  meno, priezvisko,  Heslo /

=  Odkliknúť  štvorčeky /NIE SOM ROBOT, Súhlasím s podmienkami.../ - DOKONČIŤ REGISTRÁCIU

***  Na  Vašu e-mailovú adresu príde potvrdzovací  e-mail  /otvoriť ho, kliknúť  na „tu“ – čím potvrdíte registráciu/

2.       PRIHLÁSENIE:

= www.domestospreskoly.sk

= PRE RODIČOV

= PRIHLÁSIŤ SA /zadáte Vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste si zvolili -  PRIHLÁSIŤ/

 

3.       HLASOVANIE:

*** Vaše KONTO  je aktívne a  umožní  Vám hlasovať za  aktivity, ktoré prebiehajú. Na ploche sa Vám objaví „AKTIVITA“ /aktivita č. 1 -  aktuálne/.  Kliknúť **

Je potrebné KLIKNÚŤ , resp. otvoriť si fotografie a nájsť tú, za ktorú chcete hlasovať /POZOR – vpravo si všimnite, či sledujete  „Materské školy“ /je tam aj možnosť „Základné školy“/ .

Jeden registrovaný „používateľ“  môže hlasovať za každú aktivitu IBA 1x. Aktivity budú plnené priebežne, všetky informácie sú uvedené na stránke /Pravidlá súťaže, Ako hlasovať/.  Registrovať sa môže každý dospelý  a po PRIHLÁSENÍ môže hlasovať za aktivity.

= Môj PROFIL = OBĽÚBENÉ ŠKOLY =  zvoľte  „Materská škola“ = Materská škola HOROVCE 183

 

4.       ZBER ÚČTENIEK PRE MŠ HOROVCE:

Do súťaže sú zaradené účtenky nadobudnuté v období  od  1. 6. 2015 do 22. 11. 2015. Podmienkou  je zakúpenie min. 1 výrobku značky DOMESTOS.  Za každý výrobok získava škola 1bod. 

POZOR! Ak nakúpite v sieti obchodov  COOP JEDNOTA,  získate 4x viac bodov /WC blok = 4 body, WC gél = 2 body/. Táto ponuka zvýšenia počtu bodov platí LEN do 30. 9. 2015!!!

Účtenky môžete registrovať cez svoje KONTO /po prihlásení zvoliť Môj profil= Správa účteniek = Nahrať novú účtenku/.  Avšak stačí, ak bloček vhodíte do krabice vyznačenej  „SÚŤAŽ DOMESTOS“  v MŠ Horovce, my ich zaregistrujeme za Vás.

ĎAKUJEME                                                

                

 

 

 

 

 

 

2015

(136.96)
(kb)

 

DOKUMENTY VVS - KANALIZÁCIA
(940.91)
(kb)
(942.65)
(kb)
(12.5)
(kb)
< 1 2 3 >
(1073.99)
(kb)
(29.81)
(kb)
(29.12)
(kb)
(13.35)
(kb)

2014

(39)
(kb)
(67)
(kb)
(37.08)
(kb)
(56)
(kb)
(455)
(kb)
(22.5)
(kb)
(28.5)
(kb)
(65.5)
(kb)
(455.5)
(kb)
(332.5)
(kb)
(588.5)
(kb)

2013

(1425.6)
(kb)
(38)
(kb)
(394)
(kb)