•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  | 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
5/43/4/2023 Dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu spravy majetku obce spočívajúc v prevadzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - mestnych rozvodov verejného vodovodu v obci Horovce Odb.: Obec Horovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0 €
4/202223 distribúcia a predaj vstupeniek Odb.: Obec Horovce
Dod.: Originals s.r.o.
0 €
3/1039/32/2022 Výkon správy majetku obce v prevádzkovaní miestnych rozvodov verejného vodovodu obce Odb.: Obec Horovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0 €
2/19062022 Poskytnutie FP na projekt "Po stopách tradícií" Odb.: Obec Horovce
Dod.: Nadácia SPP
800 €
1/18/2023 Vykonávanie kompletnej poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti VO Odb.: Obec Horovce
Dod.: Zikra s.r.o.
1 800 €
1027/30/2022 uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Budúceho oprávneného Odb.: Obec Horovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosťs
0 €
269/45/2022 doplnenie následovných ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Horovce
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
264/44/2022 Peňažný dar Odb.: Obec Horovce
Dod.: ABG Trebišov
400 €
263/43/2022 záväzok poskytnúť dotáciu na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s TP na území poskytovateľa /3 deti/ Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Horovce
120 €
226/42/2022 Nadobudnutie vlastníctva výpočtovej techniky Odb.: Obec Horovce
Dod.: DEUS
0 €
263/41/2022 ČL.4 -odmena za poskytnuté služby Odb.: Obec Horovce
Dod.: Peter Vaľo
150 €
258/40/2022 záväzok zamestnanca vykonať pre zamestnávateľa danú úlohu Odb.: Obec Horovce
Dod.: BEPOP
1 750 €
KZP-PO4-SC431-2021-68/BMC8 Zmena zmluvy o poskytnutí nenávratného FP uzatvorenej 23.12.2021 v článku 3 Odb.: Obec Horovce
Dod.: Slovenská inovačná a energetická agentúra
546 047.75 €
38/252/2022 Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny Odb.: Obec Horovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0 €
37/251/2022 Záväzok VSD pripojiť žiadateľa do distribučnej sústavy a umožniť dodávku elektriny Odb.: Obec Horovce
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0 €
36/250/2022 Poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve Odb.: Obec Horovce
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
70 000 €
35/243/2022 Realizácia sprievodných vzdelávacích opatrení pre školy a školské zariadenia - Školský program 2022/2023 Odb.: Obec Horovce
Dod.: M.A.D.D.FRUIT,s.r.o.
0 €
34/403/2022 vlastníctvo hnuteľnej veci- súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Horovce
Dod.: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0 €
33/228/2022 - 2408702231 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Horovce
Dod.: Generali Poisťovňa
353.88 €
22/42/010/110 realizovanie aktivačnej činnosti v obci Horovce Odb.: Obec Horovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook