•  | 
 •  | 
 •  | 
 •  | 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 66)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22/45/20238 Poskytnutie finančného príspevku na projekt "Osadenie hracieho prvku v Materskej škole " Odb.: Obec Horovce
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
21/113/2023 Platnosť zmluvy č.307/2019/CO sa predlžuje na dobu neurčitú Odb.: Obec Horovce
Dod.: BEPOP
0 €
20/109/2023 Záväzok zhotoviteľa dodať medovníkové srdiečka na podujatí organizovanom objednávateľom Odb.: Obec Horovce
Dod.: Miriam Miňová
400 €
20/108/2023 záväzok zrealizovať vystúpenie organizovaným objednávateľom Odb.: Obec Horovce
Dod.: Bc. Emília Koribaničová
180 €
19/323 0705 Záväzok poskytovateľa príjemcovi poskynúť dotáciu Odb.: Obec Horovce
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
23/42/054/1130 úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou obecných služieb Odb.: Obec Horovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
17/85/20233 Úrazové poistenie Odb.: Obec Horovce
Dod.: UNIQA
30 €
16/84/2023 Dodávka tovaru predavajúcim Odb.: Obec Horovce
Dod.: MäsoZemplín
0 €
15/2408949545 Poistenie vozidla KOVOFLEX KF-T2 Odb.: Obec Horovce
Dod.: Generali Poisťovňa
30 €
14/74/2023 záväzok dodávateľa zabezpečiť dodávku elektriny do jeho odberných miest Odb.: Obec Horovce
Dod.: Východoslovenská energetika
0 €
13/7/2023 záväzok poskytnúť dotáciu na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Horovce
40 €
12 /23/42/054/220 zabezpečene podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia Odb.: Obec Horovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
11/62/2023 uprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Horovce
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
10/54/2023 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení zmluvy Odb.: Obec Horovce
Dod.: NATURr-PACK, a.s.
0 €
9/33/2023 ročné aktualizačné poplatky Evidencia obyvateľov, mzdy Odb.: Obec Horovce
Dod.: Topset Solutions s.r.o.
200 €
8/31/2023 ročné aktualizačné poplatky Registratúra Odb.: Obec Horovce
Dod.: Topset Solutions s.r.o.
105 €
7/31/2023 ročné aktualizačné poplatky IR-DCOM-REGR Odb.: Obec Horovce
Dod.: Topset Solutions s.r.o.
95 €
6/30/2023 ročné aktualizačné poplatky GIS Kataster Odb.: Obec Horovce
Dod.: Topset Solutions s.r.o.t
95 €
5/43/4/2023 Dohoda o spôsobe a podmienkach prevzatia výkonu spravy majetku obce spočívajúc v prevadzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - mestnych rozvodov verejného vodovodu v obci Horovce Odb.: Obec Horovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0 €
4/202223 distribúcia a predaj vstupeniek Odb.: Obec Horovce
Dod.: Originals s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook