SlovenskýEnglish

Reformovaný kostol

Cirkevný zbor v Horovciach oficiálne vznikol rozhodnutím Synodnej rady zo dňa 8. marca 2008. V minulosti reformovaní veriaci v Horovciach patrili priamo do cirkevného zboru Tušice. V súčasnosti je cirkevný zbor Horovce dcérocirkevným zborom Tušíc. V roku 2004 sa podarilo získať do vlastníctva zboru budovu bývalej cirkevnej školy, v ktorej sa od januára 2006 konajú pravidelne služby Božie . Zároveň sa v roku 2004 rozbehol proces prestavby budovy bývalej cirkevnej školy na kostol. K 1.1. 2009 mal zbor v Horovciach 99 členov. Duchovný : Ing. Mgr. Juraj Brecko

Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 09:00 hod. 

Služby božie počas kajúceho týždňa, adventu a pôstu sa konajú 2 krát týždenne.

Biblická hodina - streda 16:30 ( zima ) 17:30 ( leto )