SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 93)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
48/230084 08U01 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu formou dotácie príjemcovi n a účely financovania Odb.: Obec Horovce
Dod.: Envromentálny fond
203 904 €
47/1/2024 Zmena a doplnenie následovných ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Horovce
Dod.: Fura s.r.o.
0 €
46/709/97/2023 predmet kúpy podľa zmluvy nižšie uvedeného majetku Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Dod.: Obec Horovce
0 €
45/5/2023 zrealizovanie stavby Horovce - obecný vodovod, rad 3-9 v zmysle rozpočtu zhotoviteľom Odb.: Obec Horovce
Dod.: SLOVLIGHT s.r.o
213 621.31 €
44/71/O-23 záväzok auditora poskytovať klientovi auditorske služby po dobu trvania zmluvného vzťahu Odb.: Obec Horovce
Dod.: Audit Accounting,s.r.o.
700 €
43/698/107/2023/ÚP Zriadenie vecného bremena Odb.: Obec Horovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť
0 €
42/IROP-CLLD-X334-512-005-002 Poskytnutie fin. príspevku Odb.: Obec Horovce
Dod.: Miestna akčná skupina POONDAVIE,o.z., o
99 750 €
41/23/42/010/46 Realizovanie činnosti Odb.: Obec Horovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
40/188/IROP-CLLD-X334-512-002-001 Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Horovce
Dod.: Miestna akčná skupina POONDAVIE,o.z., o
10 450 €
39/185/2023 zriadenie účtu SPORObusiness dotácie Odb.: Obec Horovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa
0 $
38/185/202 poskytnutie produktu Komunál v kombinácii bankových produktov Odb.: Obec Horovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa
0 €
37/185/2023 zriadenie Elektronickej služby Business 24 Odb.: Obec Horovce
Dod.: Slovenská sporiteľa
0 €
36/2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_223 Poskytnutie finančnej podpory pre Školy z prostriedkov ESF Odb.: Obec Horovce
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
35/2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_223 Poskytnutie finančnej podpory pre školy z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu nái Odb.: Obec Horovce
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládežeetú vudttitu
0 €
34/176/2023 uskutočnenie odbornej praxe žiaka Odb.: Obec Horovce
Dod.: Obchodná akadémia
0 €
33-23/42/054/1787 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na AČ Odb.: Obec Horovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
32/163/2023 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov Odb.: Obec Horovce
Dod.: MäsoZemplín
0 €
31/160/2023 záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na zaklade žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby Odb.: Obec Horovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické sluby
0 €
30/156/2023 zhotovenie diela - stavby k zákazke."Doplnenie prvkov detského ihriska MŠ Horovce" Odb.: Obec Horovce
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
10 000 €
29 OU-KE-MPO-2023/002350 pozemková nehnuteľnosť LV č.1440, par. E KN č.933 Odb.: Obec Horovce
Dod.: Slovenská republika -Okresný úrad Košice
0 €
Generované portálom Uradne.sk
1