SlovenskýEnglish

Voľby do samosprávy obcí

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí 
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

 Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín