SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 39)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o SD Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klimy v Košickom kraji 13.06.2024
Oznámenie o SD Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022 -2027 -2030 13.06.2024
Výberové konanie Výberové konanie - učiteľka MŠ Horovce 13.06.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie Zápisnica z OVK vo voľbách do EPdo 10.06.2024
Sadzobník poplatkov Sadzobník poplatkov 06.06.2024
Rokovací poriadok OZ v Horovciach Rokovací poriadok 06.06.2024
VZN 1/2024 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zlelene na území obce Horovce VZN 1/2024 27.05.2024
Záverečný účet za rok 2023 Záverečný účet 27.05.2024
Oznámenie o zrušení TP občana Zrušenie TP 20.05.2024
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na rok 2023-2027 PHaSR na rok 2023 -2027 17.05.2024
Generované portálom Uradne.sk