•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Zámer - BIOELEKTRA

 08.06.2021

Informácia  zámeru na:  

  „Zariadenie pre materiálové  zhodnocovanie odpadov Horovce“

  navrhovateľa BIOELEKTRA Horovce a.s. Jantárova 1, 040 01  Košice,   IČO: 53 045 491

    Obec Horovce týmto spôsobom informuje, verejnosť o zámere navrhovanej činnosti: „Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“  navrhovateľa  BIOELEKTRA Horovce a.s.. Jantárova 1, 040 01  Košice, IČO: 53 045 491, do ktorého je možné nahliadnúť širokej verejnosti v pracovných dňoch a v pracovných časoch Obecného úradu v Horovciach okrem štvrtkov, ktoré sú nestránkovými dňami a to po dobu 21 dní od zverejnenia tejto informácie t.j.  do 29.06.2021.

     V tomto časovom intervale  môže verejnosť  do dokumentu nahliadnúť robiť výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady si  z dokumentu urobiť kópie.

       Prípadne pripomienky súvisiace s dokumentom navrhovanej činnosti „Zariadenie pre materiálové zhodnocovanie odpadov Horovce“   navrhovateľa  BIOELEKTRA Horovce a.s. Jantárova 1, 040 01  Košice, IČO: 53 045 491, môže verejnosť podávať v pracovných dňoch a časoch Obecného úradu v Horovciach okrem štvrtkov, ktoré sú nestránkovými dňami a to po dobu 21 dní od zverejnenia tejto informácie t.j.  do 29.06.2021.

Vyvesené:   09.06.2021

Zvesene:     30.06.2021


1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook