•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Úradná tabuľa

Výzva na podanie daňového priznania na rok 2022

 07.01.2022

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2019 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. januára 2022 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

Povinnosť podať priznanie je povinný:

 • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2021 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísana v Katastri nehnuteľnostív roku .2021
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2021,
 • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodutie v roku 2021,
 • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2021 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli  na OcÚ do 31.1.2022 potrebné doklady v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú celkovo 90 a viac dní pre vyrubenie poplatku za komunálny odpad.

Editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť tu : 

1 2 3 4 5 6 7 8

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Facebook