•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Upozornenie !!!

 23.05.2017

Obec Horovce a Vých. vodárenská spoločnosť ( ďalej len VVS ) vyzýva občanov, ktorí doposiaľ nie sú pripojení na verejnú kanalizáciu, aby tak učinili formou žiadosti na obecnom úrade maximálne do 30.06.2017.

Tí, ktorí sa nenapoja do konca júna 2017 budú mať po tomto termíne okrem iných nevýhod aj spoplatnenú technickú obhliadku VVS.

Po termíne 30.06.2017 bude musieť obec postúpiť zoznam nenapojených domácností Okresnému úradu odboru starostlivosti o ŽP, ktorí následne budú nenapojených občanov na verejnú kanalizáciu vyzývať k predloženiu relevantných dokladov o spôsobe zneškodňovania domového kanalizačného odpadu ako napr. certifikáty, atesty a iné.

Každý z občanov kto chce vyviezť obsah žumpy z domácností môže tak učiniť požiadaním VVS za zvýhodnenú cenu, ktorá už trvá istý čas. Túto zvýhodnenú cenu VVS za vývoz žumpy poskytuje do 30.06.2017.

Po tomto termíne bude VVS vyvážať žumpy z domácností fakturáciou plnej sume a v zmysle cenníka VVS.

Horovce - Horovčanom
17 / 07 / 2019

Horovce - Horovčanom

Tradičná letná akcia Horovce - Horovčanom 27.07.2019 v centrálnej časti pri Kúltúrnom dome v Horovciach. /ochrana osobných údajov: www.obechorovce.sk/


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook