•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktuality

Zámer navrhovanej činnosti

 18.08.2020

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o  životné prostredie  doručilo  na Obecný úrad Horovce zámer o navrhovanej činnosti "Zariadenie pre materiálové  zhodnocovane odpadov Horovce, navrhovateľa BIOELEKTRA Horovce, a.s. Jantárová  1 040 01 Košice.

Podľa  § 23 ods..4  zákona o posudzovaní do dokumentácie môže  verejnosť nahliadnúť na webovom sídle obce, a  webovom sídle :

      https:// www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zariadenie-pre-materialove-zhodnocovanie-odpadov-horovce

ako aj na Obecnom úrad v Horovciach počas úradných hodín.

    Verejnosť môže  doručiť  príslušnému orgánu  písomnné stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti do 21 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods. 4 .

    Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook