•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aktuality

Výzva - nájom hrobového miesta

 18.10.2019

                                                                     Obec HOROVCE,

                                      ako správca miestneho cintorína v Horovciach,

                                                           vyzýva všetkých občanov,

ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto a nezaplatili príslušný poplatok za hrobové miesto, aby tak vykonali čo najskôr počas úradných hodín na Obecnom úrade v Horovciach.

      V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a v zmysle VZN č.92008 O prevádzkovom poriadku pohrebiska v obci Horovce, je  povinnosťou nájomcu uzatvoriť nájomnú zmluvu na hrobové miesto a tiež zaplatiť poplatok za hrobové miesto.

V prípade neuzavretia nájomnej zmluvy a nezaplatenia poplatku za hrobové miesto môže byť takéto hrobové miesto zrušené.

 Uvedená výzva  a povinnosť sa v plnej miere a plnom rozsahu vzťahuje aj na  nájomcov neidentifikovateľných neznámych hrobových miest, ktoré nie sú udržiavané, alebo čiastočne udržiavané .

                                                                                                                                                         Erik  Timko

                                                                                                                                                     Starosta obce Horovce 


Zber použitých jedlých olejov
18 / 11 / 2021

Zber použitých jedlých olejov

Dňa 26.11.2021 bude vykonaný v obci Horovce odvoz jedlých olejov v PET fľašiach. Olej je možne nosiť v PET fľašiach do 26.11.2021 na Obecný úrad Horovce. Vodič príde olej vyzdvihnúť na obecný úrad v priebehu dňa.


Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Facebook