SlovenskýEnglish

Oznam pre občanov bývajúcich na ulici Cintorínskej

 31.10.2023

     Týmto spôsobom informujeme všetkých občanov obce no predovšetkým občanov bývajúcich na ulici Cintorínskej, že v  týchto dňoch, ale aj v nasledujúcich  prebieha a bude prebiehať realizácia stavebných prác v súvislosti so získanou učelovo-viazanou finančnou dotáciou určenou na výstavbu chodníka v obci Horovce.

V súvislosti s predmetnou výstavbou chodníka na ulici cintorínskej a  v súvislosti s dočasným obmedzením  parkovania motorových vozidiel vo svojom dvore, môžu  občania  dočasne využiť  na parkovanie zelené verejné priestranstvo na oprotiľahlej strane cez cestu.

   Žiadame  všetkých občanov pri prechádzaní touto trasou o rešpektovanie predmetnej stavby a zároveň o pochopenie a akceptovanie  vzniknutej dočasnej situácie súvisiacej s predmetnou výstavbou.

    Zároveň, žiadame občanov bývajúcich na ulici Cintorínska, aby sa pokúsili v teréne zeleného pásu označiť umiestnenie  kovového poklopu vodovodnej prípojky pre svoju domácnosť. 


Zoznam aktualít: