SlovenskýEnglish

Oznam pre občanov bývajúcich na hlavnej ceste

 08.08.2023

Priechodnosť chodníka popri hlavnej ceste v našej obci je na viacerých miestach značne obmedzená prerastajúcimi krikmi, trávami a stromami z domácností tam bývajúcich občanov. Je evidentne potrebné pripomenúť, že potreba výstavby tohto chodníka bola hlavne z pohľadu bezpečnosti hlavne tam bývajúcich občanov alarmujúca. Z týchto dôvodov preto vedenie obce zastúpené poslancami obecného zastupiteľstva a starostom obce vyzýva a zároveň žiada občanov bývajúcich pri chodníku na hlavnej ceste, z ktorých pozemkov prerastajú už spomínané kríky, trávy a stromy, o okamžité odstránenie – ostrihanie týchto prerastajúcich častí spomínanej zelene tak, aby nepresahovali k chodníku, či nad chodník. V prípade neodstránenia tejto zelene bude nútená obec riešiť tento problém nepopulárnym spôsobom individuálne s každým zvlášť.
 


Zoznam aktualít: