SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Názov Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“
Popis Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“
Doplňujúce informácie

Obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o možnosti nahliadnuť do oznámenia o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ na OcU Horovce, počas úradných hodín, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“ je prístupné aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj | Enviroportál (enviroportal.sk)

Dátum zverejnenia 13.05.2024
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk