SlovenskýEnglish

Zber konárov - 2024

 05.03.2024

Zber konárov z pravidelného domáceho orezu stromov bude realizovaný bezodplatne a to nasledovným spôsobom.

 Počnúc  dňom 15.03.2024 t.j. v piatok pokračujúc dňom 16.03.2024 t.j. sobota a v nasledujúcich dňoch nasledujúceho týždňa od 18.03.2024 od pondelka, občania  vynesú orezané konáre z domáceho orezu stromov pred vstupy do dvorov  minimálne hneď za vstupnú ohradu vo dvore.

     Je potrebné tieto konáre v maximálnej hrúbke priemeru do  12 cm ukladať pozdĺžne v jednom smere. Aj keď sa budú konáre zberať  hydraulickou rukou je možné, že bude potrebná aj súčinnosť občanov pred, alebo počas zberu. Traktor s prívesom pri týchto zberov nebude vchádzať do dvorov, maximálne však tak ako to bolo spomenuté hneď za ohradu.

  Osamelo žijúcim dôchodcom naložia prichystané konáre na príves pracovníci obce.

 Zber konárov z pravidelného orezu stromov z domácnosti bude realizovaný bezodplatne a bude sa realizovať tak, ako to je  zaužívané iba raz v roku  v mesiaci Marec.

Pri tomto zbere nebudú zberané konáre z veľkých objemných výrubov. V priebehu kalendárneho roka však  budú môcť občania individuálnym spôsobom doniesť konáre a iný odpad rastlinného pôvodu na malú obecnú kompostáreň v jej pravidelnom prevádzkovom čase, tak ako tomu bolo aj doteraz a každú druhu nepárnu sobotu. Konáre hrubšie ako 12 cm, alebo iný nevyhovujúci odpad rastlinného pôvodu nebude z daného miesta naložený a vynesený.

 

  Obec Horovce si vyhradzuje právo na prípadnú možnú zmenu spôsobu tohto jarného zberu konárov.

Zber  bude realizovaný   počnúc dňom 15.03.2024 t.j. v piatok pokračujúc dňom 16.03.2024 t.j. sobota, a v nasledujúcich dňoch nasledujúceho týždňa od  pondelka 18.03.2024 .


Zoznam aktualít: